Podmienky nákupu - Apipraktik
Apipraktik - web o apiterapii
Apiterapia logo
V NKošíkuKOŠÍK: 0.00 €V Košíku 
doctor
LIBOR MARKO
MUDr. Libor Marko je lekár s celoživotnou praxou v odbore verejné zdravotníctvo a toxikológia. Pôsobil na poste odborného asistenta a vedeckého pracovníka v oblasti rádiobiológie na Lekárskej fakulte v Košiciach i ako expert pre radiačnú ochranu populácie v Prahe. Apiterapiou sa zaoberá už viac než 10 rokov. V tejto oblasti sa vzdeláva a dokonca absolvoval stáž v Rusku, kde je tento smer uznávaný za medicínsky a radí sa k neurologickým vedám.

POSLEDNÉ OBJEDNÁVKY


24.09.2023 18:58:29
Ute
 • Oculocin Propo
 • Vodný extrakt propolisu 30 %


24.09.2023 17:46:26
Andrea
 • Hepatoklin s propolisom
 • Vodný extrakt propolisu 30 %


24.09.2023 10:11:47
Helena
 • Med + materská kašička 250 g (SKLO)
 • Med + peľ, čučoriedka (sklo) 250 g
 • Med + šípka s obsahom Vitamínu C 250 g (sklo)
 • Larinol C
 • Api Man C


23.09.2023 21:47:16
Eva
 • Larinol C
 • Biele Royalky Perga v bielej čokoláde (eko papier)
 • Vodný extrakt propolisu 30 %
 • Med + perga, čučoriedka 250 g (sklo)
 • Apichitosan
 • Apromelis
 • Apivit C


23.09.2023 18:04:22
Miroslava
 • Vodný extrakt propolisu 30 %
 • Salveprolis
 • Apifyto + Lipáza
 • Propolio tinktúra - Propolex
 • Francúzska kozmetika - Anti-age pleťový krém s intenzívnou výživou
 • ROYAL Collagen 5000 /s včelou kašičkou a vitamínom C/ - kolagén balenie obsahuje 20 ks v taštičke
 • Francúzska kozmetika - Krém na kontúry očí Secret de Reine®
 • Perga 100 g (eko papier)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.        VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu apipraktik.sk.
 • Prevádzkovateľom, dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.apipraktik.sk je spoločnosť APIPRAKTIK s.r.o. so sídlom Lipová 1, 06601 Humenné, Slovenská republika; IČO: 52 876 977; IČ DPH: SK2121162780; zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Prešov v Odd.: Sa, vložke č.: 25317/P. (ďalej ako APIPRAKTIK s.r.o.) Email:apipraktik@gmail.com
  1. Prevádzkový čas:Po-Štv 8:00 – 15:30, Pia 8:00 – 13:00
  2. Prevádzka:Lipová 1, 066 01 Humenné
  3. Príjem objednávok:nonstop
  4. Bankové spojenie:UniCredit Bank, IBAN: SK91 1111 0000 0016 1354 4005
 • Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby a vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami, uvedenými na stránke apipraktik.sk.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 • Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH. Prípadné poplatky za dopravné a pod., sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 • Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 • Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickú komunikáciu.

Článok II.      OBJEDNÁVKA

 • Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.
 • Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.
 • Po vytvorení (odoslaní) objednávky zákazník dostane automatickú emailovú odpoveď s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Odberateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a dodacími podmienkami internetového obchodu. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky a odberateľ je povinný pred dokončením objednávky sa s nimi oboznámiť.
 • Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 • Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok III.   PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. Platba na dobierku. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné plus poplatok za dobierku 1 € vrátane DPH. Tovar na dobierku sa posiela iba v rámci Slovenska.
  2. Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na sklade APIPRAKTIK s.r.o.
  3. Platba kartou alebo na účet na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.
  4. Platba cez Paypal.

Článok IV.  DODACIE PODMIENKY

 • Ak je tovar na sklade, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 • Zásielka obsahuje daňový doklad (faktúru),ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pokiaľ nebola faktúra priložená v objednávke, kupujúci si môže faktúru kedykoľvek stiahnuť z automaticky vygenerovanej správy, ktorá mu bola zaslaná pri potvrdení objednávky.
 • Spoločnosť APIPRAKTIK s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.
 • Osobný odber tovaru je možný iba po predchádzajúcej dohode a na adrese skladu: APIPRAKTIK s.r.o., Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika.

Článok V.     POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A MOŽNOSTI PLATIEB

 • Expedícia tovaru v rámci Slovenskej republiky - sadzba prepravného sa odvíja od hodnoty objednávky od 0 € – 3,20 € vrátane DPH. O výške prepravného je klient informovaný v procese objednávky.
 • Prepravné náklady do zahraničia sú uvedené na podstránke „Prepravné podmienky“.
 • Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj iných cenách za tieto služby.

Článok VI.  STORNO OBJEDNÁVKY

 • Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. Stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu.
 • Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

Článok VII.                  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").
 • Spotrebiteľ kontaktuje písomne predávajúceho prostredníctvom mailu apipraktik@gmail.com a uvedie, že odstupuje od zmluvy. V maile uvedie meno kupujúceho, číslo faktúry, dátumu nákupu. Bezodkladne a na vlastné náklady zašle tovar a doklad o zaplatení kúpnej ceny na adresu uvedenú predávajúcim.
 • Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.
 • V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 • Tovar, ktorý kupujúci vracia na základe odstúpenia od zmluvy nesmie byť zaslaný dobierkou, takýto tovar nebude prevzatý.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. (Zákon č. 102/2014 Z. z. § 7, bod 7, e)

Článok VIII.               REKLAMAČNÝ PORIADOK (ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE)

 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku ihneď po doručení. V prípade zistenia poškodenia balíka vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia s doručovateľom (kuriérom),alebo poškodený balík nepreberie. O takejto situácii je potrebné okamžité informovanie emailom na apipraktik@gmail.com.
 • Za poškodenie vzniknuté prepravcom neručíme.
 • Zákazník je povinný skontrolovať počet balení a tento počet musí byť totožný s počtom uvedeným na prepravnom liste, ktorý podpisuje pri preberaní zásielky.
 • Kupujúci si reklamáciu uplatňuje e-mailom na apipraktik@gmail.com. Reklamácia musí obsahovať meno kupujúceho, číslo faktúry, dátum nákupu, popis zistenej chyby a fotodokumentáciu, ak sa z nej dá posúdiť poškodenie. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe je potrebné zabaliť a poslať na adresu: APIPRAKTIK s.r.o., Lipová 1, 066 01 Humenné, Slovenská republika. Tovar zaslaný na dobierku nepreberieme.
 • Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
 • doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
  1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil, alebo na ktorú bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený,
  2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  3. ak vada tovaru vznikla skladovaním a používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  4. ak vada tovaru vznikla nevhodným alebo nesprávnym dávkovaním.
 • V prípade výživových doplnkov je expiračná doba uvedená na obale.
 • V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka sa záručná doba neskončí pred uplynutím lehoty vyznačenej na obale označenej ako „Minimálna trvanlivosť do:“.
 • Spoločnosť APIPRAKTIK s.r.o. garantuje, že výrobky zasielané odberateľom majú odo dňa zaslania expiračnú dobu minimálne 3 mesiace. V prípade kratšej expiračnej doby zásielku odošleme až po súhlase zákazníka. V opačnom prípade vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie tovaru, alebo inú kompenzáciu.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru Kupujúcim hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie Kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.
 • V prípade, že sa rozhodnete balík vrátiť na APIPRAKTIK s.r.o. (dá sa to do 7 dní od prebratia balíka) bez udania dôvodu, tak nám ho zašlie na vyššie uvedenú adresu (výrobky nesmú byť otvorené a nijako nesmú byť poškodené). Vrátime Vám finančné prostriedky za balík v hodnote Vášho vyskladneného tovaru po odrátaní poštovného 3,20 EUR (pri dobierke je to 4,20 EUR) bez ohľadu na to, či ste poštovné z Vašej strany platili alebo nie (pri vrátení balíka do APIPRAKTIK s.r.o. sa nevzťahuje na túto vrátenú zásielku "akciová doprava" alebo "doprava zdarma").

Článok IX.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre účel doručenia tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

Článok X.     Veľkoobchodná spolupráca

 • Spoločnosť Apipraktik s.r.o. zabezpečuje veľkoobchodnú spoluprácu pre právnické osoby a živnostníkov poskytujúcich predaj potravín, liekov, výživových doplnkov za nasledujúcich podmienok:
 • Minimálna hodnota objednávky za veľkoobchodné ceny je 100€!
 • Mesačný obrat na zachovanie veľkoobchodných cien je 300€. Prvé 3 mesiace sa táto suma nemusí dodržať. V prípade, že po troch mesiacoch obraty nebudú nad 300€, Spoločnosť Apipraktik s.r.o. má právo preradiť odberateľa do inej cenovej kategórie.
 • Prvé tri objednávky dodá výlučne na dobierku prípadne po úhrade bankovým prevodom vopred. Ďalšie objednávky na faktúry s 2-týždňovým dátumom splatnosti. Pri faktúre v hodnote nad 500,00 EUR s 1-mesačnou splatnosťou.
 • Spoločnosť Apipraktik s.r.o. sa zaväzuje vymeniť tovar pred ukončením exspirácie - dátum však musí byť cca 1 mesiace pred ukončením záruky, preexspirovaný tovar neberieme späť. Odberateľ je povinný si sledovať dátumy spotreby.

Článok XI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.03.2020

 

 


Slovenský VýrobcaPricemania/

Obchodné podmienky

Prepravné podmienky

Ochrana osobných údajov

Naši obchodní partneri

Dodávatelia

NÁŠ TEAM